Prawo pracy: Twoje prawa i obowiązki jako pracownika

Umowa o pracę Podstawowe informacje dotyczące umowy o pracę Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem regulującym relacje między pracownikiem a pracodawcą. Określa prawa i obowiązki obu stron oraz warunki zatrudnienia. W Polsce umowa o pracę musi być zawarta na piśmie. Rodzaje umów o pracę W polskim prawie pracy wyróżniamy kilka rodzajów umów o pracę, takich …