Jakie kary grożą za prowadzenie pojazdu po alkoholu?

Kary administracyjne

Mandat Za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu grozi wysoki mandat. Kwota mandatu zależy od stopnia przekroczenia dopuszczalnej normy alkoholu we krwi oraz od wcześniejszych wykroczeń. Może on wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Zatrzymanie prawa jazdy Prowadzącemu pojazd pod wpływem alkoholu grozi zatrzymanie prawa jazdy na określony czas. Sąd może orzec tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów lub całkowite odebranie prawa jazdy na okres od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Kara finansowa Oprócz mandatu, kierowca może być obciążony karą finansową. Kwota kary jest uzależniona od wielu czynników, takich jak stopień przekroczenia normy alkoholu, wcześniejsze wykroczenia i sytuacja materialna sprawcy.

Szkolenie terapeutyczne W przypadku prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, sąd może nakazać udział w szkoleniu terapeutycznym. Tego rodzaju szkolenia mają na celu uświadomienie kierowcy konsekwencji swojego zachowania oraz pomóc mu zmienić swoje nawyki.

Zakaz prowadzenia pojazdów Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów dla osoby, która została zatrzymana za jazdę po spożyciu alkoholu. Zakaz ten może obowiązywać przez określony czas lub nawet do momentu pozytywnego zakończenia terapii odwykowej.

Kary karnosądowe

Grzywna Za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu grozi grzywna. Wysokość grzywny zależy od stopnia przekroczenia dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi oraz od sytuacji prawnej sprawcy.

Ograniczenie wolności W niektórych przypadkach, oprócz grzywny, sąd może orzec również ograniczenie wolności. Ograniczenie wolności może polegać na obowiązku wykonywania prac społecznie użytecznych lub na zakazie opuszczania miejsca zamieszkania.

Więzienie W szczególnie poważnych przypadkach prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, sąd może orzec karę więzienia. Długość kary więzienia zależy od stopnia przekroczenia dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi oraz od innych okoliczności.

Zawieszenie prawa jazdy Jedną z najpoważniejszych konsekwencji prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu jest zawieszenie prawa jazdy. Zawieszenie prawa jazdy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od stopnia przekroczenia dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi.

Dozór elektroniczny W niektórych przypadkach sąd może orzec dozór elektroniczny jako sankcję za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Dozór elektroniczny polega na noszeniu specjalnego urządzenia, które monitoruje lokalizację osoby skazanej.

Zobacz stronę autora: psycholog Warszawa