Podstawowe zasady prawa, których każdy powinien się nauczyć

Prawo cywilne Umowy i ich ważność Umowa to zobowiązanie dwóch lub więcej stron do spełnienia określonych warunków. Aby umowa była ważna, musi być zawarta w sposób prawidłowy, tj. musi być pisemna lub ustna, zależnie od rodzaju umowy i przepisów obowiązujących w danym kraju. Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność cywilna odnosi się do konsekwencji prawnych wynikających z naruszenia …