Prawo a etyka: Jakie są granice moralne w świecie prawa?

1. Prawo a etyka: Wprowadzenie Różnice między prawem a etyką Prawo i etyka to dwa różne pojęcia, które często się przenikają, ale mają odrębne funkcje. Prawo to zbiór uregulowań i norm, które są narzucane przez państwo i mają na celu utrzymanie porządku społecznego. Etyka natomiast dotyczy moralności i wartości, które kierują naszymi postępowaniami. W praktyce …